مقاله در مورد فناوری اطلاعات

مقاله در مورد فناوری اطلاعات

مقاله در مورد فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات به مفهوم ساده یعنی توانایی، مهارت و بهره مندی از افزارها و ابزارهای دیجیتالی (تجهیزات سخت افزاری و نرم ‌افزاری) به منظور تولید، پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، حفاظت، توزیع، انتقال و بازیابی داده ها و اطلاعات به شکلی مطمئن و امن جهت بهبود در وضعیت عملکرد سازمان. به عبارت دیگر مدیریت مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم ‌های اطلاعاتی مبتنی بر علم رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار با رعایت امور امنیتی بر روی بستر های زیر ساختی به همراه امور نشر وانتقال دیتا و اطلاعات را مدیریت فناوری اطلاعات می گویند.

مدیریت فناوری اطلاعات به اطلا‌عات عمومی مدیریت و همچنین مرتبط به فناوری اطلاعات، تجربه در امور منابع انسانی، داشتن روحیه کاری مرتبط به همراه قبول مسئولیت در پست مدیریتی، درک تغییرات سریع فناوری و تاثیرات ناشی از آن بر محیط و پیرامون کسب وکار نیاز دارد.

مقاله در مورد فناوری اطلاعات اول
مقاله در مورد فناوری اطلاعات اول

فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست ؟

در اوایل سال ۱۹۹۰ به مجموعه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان ، فن آوری اطلاعات ( IT ) گفته می شد. در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) ، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشد ، بگونه ای که ارتباطات به منزله یک “باید” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدون وجود آن امکان ارائه سرویس ها و خدمات  را دارا نمی باشد  فن آوری اطلاعات و ارتباطات،واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه

نظیر: رادیو ، تلویزیون ، تلفن ها ی سلولی ، کامپیوتر ، نرم افزار ، سخت افزارهای شبکه ،

سیستم های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شده که  سرویس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان  مرتبط می گردد( کنفرانس از راه دور ، آموزش از راه دور) .و در واقع  به مجموعه امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری ، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطلاعات ، گفته می

شود.

مهمترین ویژگی فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، نحوه ذخیره سازی ، پردازش و دستیابی به اطلاعات است و به جایگاه برجسته اطلاعات ، دستگاههای ذخیره سازی و پردازش اطلاعات و دستگاههای انتقال و دستیابی به اطلاعات تاکید دارد . بدیهی است در این راستا ، علاوه بر پتانسیل های مخابراتی ، رسانه هائی دیگر نظیر رادیو و تلویزیون نیز در فهرست وسایل ارتباطی ( کانال نشر و توزیع اطلاعات ) ، قرار خواهند گرفت .

زیر ساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مرحله اول نیازمند وجود یک زیرساخت اطلاعاتی است که در آن تمامی دستگاهها و وسایل ارتباطی نظیر تجهیزات مخابراتی ، رادیو و تلویزیون قرار خواهند گرفت . زیرساخت اطلاعاتی به منزله فونداسیون زیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، مطرح بوده

که امکان ارائه سرویس ها و خدمات اطلاعاتی را با کیفت مطلوب ، فراهم می نماید.

مقاله در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات

استراتژی های فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه :

به موازات استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد حیات بشری ، جهان به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتی است . امروزه امکان دستیابی به اینترنت و استفاده از منابع اطلاعاتی در تمامی جوامع بشری روندی تصاعدی را طی می نماید و جوامع مختلف هر یک با توجه به زیرساخت های متعدد ایجاد شده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، استفاده می نمایند. ایجاد زیرساخت های  ارتباطی ، قانونی و تربیت نیروی کار آشنا با فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، نمونه هائی از تلاش انجام شده در این خصوص است .

رشد شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، جوامع شهری و روستائی ، شهروندان ماهر و آموزش دیده و فاقد مهارت ، جای هیچگونه شک و تردیدی در رابطه با تدوین استراتژی ها  و تبعیت از سیاست ها و رویکردهای مناسب برای نیل به یک جامعه مدرن اطلاعاتی را باقی نگذاشته است .

تمامی کارشناسان و سیاستگذاران کشورهای متفاوت به این موضوع اذعان نموده اند که فن آوری اطلاعات و ارتباطات دارای پتانسیل لازم برای توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است . در این راستا اکثر کشورها ، استراتژی های خاصی را به منظور توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، تدوین نموده اند .
عناصر کلیدی به منظور تدوین استراتژی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات :

  • ایجاد یک مدل ( چارچوب ) برای استراتژی ملی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  • ایجاد آگاهی لازم در سطوح متفاوت جامعه در خصوص پتانسیل ها و مزایای متعدد فن آوری اطلاعات و ارتباطات

·         ایجاد و توسعه زیر ساخت مخابراتی ( بدون وجود یک زیرساخت ارتباطی مناسب ، امکان استفاده اندکی از دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات وجود خواهد داشت )

  • امکان دستیابی عموم شهروندان جامعه به زیرساخت ارتباطی و استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  • توسعه منابع انسانی ( بدون وجود افراد آموزش دیده و ماهر ،  امکان استفاده از فرصت ها و مزایای ارائه شده توسط فن آوری اطلاعات وارتباطات ، وجود نخواهد داشت )

 علل نیاز به فناوری اطلاعات:

فناوری اطلاعات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان امروزی مطرح شده و دستاوردهای ناشی از آن به گونه های مختلف در زندگی مردم تاثیر گذار بوده است. این تحولات واژه هایی مانند: تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، شهر الکترونیکی و حتی دولت الکترونیکی را به همراه داشته است.

طبق این تغییرات، کشورهایی که از جوامع صنعتی و سنتی خود را به سمت جامعه اطلاعاتی تبدیل کرده اند ملزم هستند راهکارهایی را برای هماهنگ سازی جامعه و شهروندان برای برخورداری از خدماتی که تسط دولت های ارائه می شوند ایجاد کند.

توسعه الکترونیکی سال های زیادی است که به صورت عملی در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست که علاوه بر بازگشت سرمایه های هنگفت، موجب صرفه جویی هایی قابل توجه در منابع و ظرفیت های مختلف کشورها می شود.

بحث ایجاد و پیاده سازی شهر الکترونیک و خدمات رسانی از طریق فناوری اطلاعات از مقوله هایی است که این امکان را برای شهروندان می دهد تا دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی و همچنین زمینه اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم‌سالار یک کشور فراهم سازد.

مقاله در مورد فناوری اطلاعات دوم
مقاله در مورد فناوری اطلاعات دوم

فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه پایدار:

پل رومر استاد دانشگاه برکلی گفته است:” اگر قرار باشد بیش از ۶۰ درصد عوامل رشد و توسعه پایدار را براساس دانش و دانایی بدانیم، لازم است هر گونه برنامه ریزی در راستای تحقق توسعه مذکور را براساس دانش و دانایی و بهره گیری از فناوری اطلاعات طراحی کنیم. این امر آنقدر با اهمیت است که هیچ گاه نباید تحت الشعاع کمبودها و صرفه جویی های مالی و اقتصادی قرار گیرد؛ بدین معنا که هر گاه جامعه یا جوامعی با کمبود منابع و گلوگاه اقتصادی بیشتری مواجه باشند ، ضرورت توجه به این امر، جدی‌تر می نماید زیرا پرداختن به آن می تواند فرصت های ویژه‌ای را در مقوله های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امور کاربردی فراهم اورد.

با توجه به نقش همه جانبه اطلاعات در کلیه امور جاری جوامع توسعه یافته و در حال توسعه، تاثیر وجود اطلاعات در امور نظارتی نیز بیش از گذشته حائز اهمیت می نماید.

شهروند الکترونیک

تمامی انسان‌ها در طول زندگی خود، نقش‌های متفاوتی را ایفا می نمایند. برای هر یک از ما، در نقش فرزند، والدین، خویشاوندان دور و نزدیک، کاسب، تاجر، کارمند، مدیر، تولید کننده، دانش‌آموز، دانشجو، معلم ، استاد، رئیس دانشگاه و ده‌ها نقش کوچک و بزرگ دیگر وظایفی متصور است که به صورت روزمره به آنها می‌پردازیم. ما تا به امروز این وظایف را به کمک روش‌های سنتی انجام می‌دادیم، اما امروزه ابزار الکترونیکی، انجام امور و ایفای وظایف شهروندی را بسیار ساده‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر نموده است. مقوله های جدیدی چون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، انتشارات الکترونیک، انتخابات الکترونیک و … هر یک در برگیرنده قسمتی از زندگی و فعالیت‌های روزمره ما هستند. شهروند الکترونیک باید بتواند در قالب آن‌ها به انجام وظایف خویش بپردازد.

شهروند الکترونیک به شهروندی گفته می شود که توانایی استفاده از خدمات برخط دولتها را در حد مطلوب داشته باشد. در واقع شهروندان الکترونیک همان کاربران جوامع اطلاعاتی هستند.

مطابق استاندارد آموزش شهروند الکترونیکی ( Citizen )شهروند الکترونیکی کسی است که از حداقل دانش لازم در رابطه با مفاهیم پایه ICT ، حداقل توانایی لازم در بکار گیری سیستم عامل ویندوز و واژه پرداز مایکروسافت ، توانایی کافی برای برقراری ارتباط با اینترنت و وب جهان گستر ، توانایی مبادله پیامهای الکترونیکی از طریق فناوری پست الکترونیک ، توانایی کافی برای یافتن اطلاعات مورد نیاز با انجام جستجوهای موثر در وب ، توانایی مقابله با پیامدهای منفی و آسیبهای احتمالی ناشی از استفاده ناصحیح از اینترنت و استفاده از کاربردهای مثبت این فناوری ، توانایی یافتن اطلاعات راجع به نحوه انجام کارهای مختلف از طریق اینترنت ، توانایی تکمیل فرمهای آنلاین اینترنتی و انجام کارهای روزمره مختلف از طریق شبکه برخوردار باشد.

با توجه به تعریف ارائه شده ، امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان ، اغلب شهروندان در حال تبدیل شدن به شهروند الکترونیکی هستند و در کشورمان نیز تا چند سال دیگر شهروندان مجبورند که شهروند الکترونیکی باشند و دولت نیز ناچار به ارائه خدمات الکترونیکی مانند شهرداری الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی ، تفریحات الکترونیکی ، مشاوره و بهداشت الکترونیکی و حتی بازیهای الکترونیکی و سایر خدمات می باشد.در واقع کسب هر یک از مهارتهای فوق توسط کارکنان دولت و عموم مردم قدم بسیار مهمی برای دستیابی به یک جامعه الکترونیکی پویا و به تبع آن نیل به اهداف دولت الکترونیکی به شمار می رود. در صورت توجه دولتمردان و مسئولان ذیربط به مقوله شهروند الکترونیکی و تلاش آن ها به منظور نهادینه کردن آن در میان عموم مردم و کارکنان دولت، دستاوردها و نتایج مثبت زیادی در کوتاه مدت و میان مدت حاصل خواهد شد

 عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان امروزی مطرح شده و دستاوردهای ناشی از آن به گونه های مختلف در زندگی مردم تاثیر گذار بوده است. این تحولات واژه هایی مانند: تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، شهر الکترونیکی و حتی دولت الکترونیکی را به همراه داشته است.

طبق این تغییرات، کشورهایی که از جوامع صنعتی و سنتی خود را به سمت جامعه اطلاعاتی تبدیل کرده اند ملزم هستند راهکارهایی را برای هماهنگ سازی جامعه و شهروندان برای برخورداری از خدماتی که تسط دولت های ارائه می شوند ایجاد کند.

توسعه الکترونیکی سال های زیادی است که به صورت عملی در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست که علاوه بر بازگشت سرمایه های هنگفت، موجب صرفه جویی هایی قابل توجه در منابع و ظرفیت های مختلف کشورها می شود.

بحث ایجاد و پیاده سازی شهر الکترونیک و خدمات رسانی از طریق فناوری اطلاعات از مقوله هایی است که این امکان را برای شهروندان می دهد تا دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی و همچنین زمینه اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای

مردم‌سالار یک کشور فراهم سازد.

تعریف دولت الکترونیک:

به کارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی ، بهبود کارایی و اثر بخشی است . اصولاً تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد و این مسأله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است . امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی ، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت ، بین دولت و سازمانهای تابعه آن،بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می شود و دولت الکترونیک عبارت است از تعهد به استفاده از

فناوری مناسب برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهای وابسته به دولت و به عبارتی گسترش دموکراسی ،

ارتقای شأن و منزلت انسان ، حمایت از توسعه اقتصادی ، توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم و شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوریهای جدید است که به افراد ، تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی ، اصلاح کیفیت آنها و ارائه

فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار می دهد.

مقاله در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات دوم
مقاله در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات دوم

اهداف، ضرورتها و مزایا دولت الکترونیک:

همانگونه که از تعاریف دولت الکترونیک برمی آید ، هدف از ایجاد چنین دولتی بهره گیری از فناوری جدید به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نیز بازسازی درونی دولت است . متأسفانه در برخی از کشورها و سازمانها تصور می شود که دولت الکترونیک صرفاً با قراردادن یک رایانه روی میز هر کارمند تحقق می یابد و یا در مواردی اتوماسیون اداری با دولت الکترونیک جابه جا می شود . درحالی که دولت الکترونیک اهداف گسترده تری را دنبال می کند و در جست جوی راهی برای ایجاد تحول بنیادین در سازوکارانجام امور در دولت و تغییر رابطه حکومتها با شهروندان و سایر اجزای جامعه مدنی

است .

یکی از مهمترین فرصتهایی که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار می دهند ، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر ، کارآمدتر وپاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از این نوآوریها در فرایند اداره امور جامعه موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است . دولت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است . به عبارتی برای حکومت بر جامعه اطلاعاتی و مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک است و نمی توان با ساختار و فرایندهای سنتی جامعه اطلاعاتی را به خوبی مدیریت کرد. امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده اند تا دولتها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنید . انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه

آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد .

آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند ، در صفها معطل نشوند ، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند ، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است . دولتها همچنین برای جذب سرمایه ، کارگران ماهر ، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می کند . به طور خلاصه، رشد فناوریهای جدید ، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات از جمله مهمترین عواملی است که ضرورت برپایی دولت الکترونیک را تشکیل می دهد.

دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان ، فرصتهای خوب زیادی را ایجاد می کند . شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان ، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت می توانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارشهای خواسته شده را دریافت کنند .کارمندان دولت می توانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند . یک استراتژی مؤثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه ای از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد؛

  تسهیل خدمت رسانی به شهروندان؛

 حذف رده هایی از مدیریت دولتی ( کوچک سازی اندازه دولت )؛

تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنین سازمانهای وابسته به دولت؛

تسهیل فرایندهای کاری سازمانها و کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف سیستم های اضافی و موازی.

شهر الکترونیکی:

تعریفی کلی که بتواند مفهوم شهر الکترونیکی را به صورت جامع ارائه دهد به این صورت است که: شهر الکترونیک، شهری است که اجرای اکثر فعالیت های آن از طریق امکانات مبتنی بر اینترنت و سیستم های الکترونیک امکان پذیر باشد. در چنین شهری ضرورتی ندارد مردم برای انجام کارهای روزمره خود وقت زیادی را صرف کنند. بلکه تمام این کارها را می توانند از طریق سخت افزارهای فناوری از جمله رایانه های شخصی و اتصال به شبکه جهانی انجام دهند.

مدل شهر الکترونیکی

شهر الکترونیکی شامل اجزایی است که تعامل آنها با یکدیگر تحقق چنین شهری را میسر می‌سازد. این اجزاء را می توان در چهار مولفه زیر لحاظ نمود.

۱٫ زندگی الکترونیکی

۲. سازمان الکترونیکی

۳. دولت الکترونیکی

۴. زیرساختار الکترونیکی

ایجاد یک شهر الکترونیکی بدون وجود یک زیر ساختار مناسب ممکن نیست. چنین زیر ساختاری می تواند بخش های مهمی نظیر موارد ذیل داشته

باشد.

ـ وجود نیروی انسانی ماهر و متخصص

ـ محیط حقوقی به معنی وجود قوانین و مقررات مورد نیاز (قانون تجارت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی قانون جرایم سایبری و غیره)

ـ شرایط فرهنگی مناسب برای استفاده مناسب از خدمات شهر الکترونیکی

ـ زیر ساخت مخابراتی فناوری اطلاعات

مقاله در مورد فناوری اطلاعات سوم
مقاله در مورد فناوری اطلاعات سوم

چگونگی تحقق شهر الکترونیکی:

پیاده سازی شهر الکترونیکی از دیدگاه بنیان گذاران و مجریان شهرهای مختلف در دنیا، روش های متفاوتی دارد و بطور کلی دارای رویه مشخص و خاصی نیست. اما در مجموع همه آنها دارای یک چهارچوب و قالب کلی اند و بطور نامحسوسی به همدیگر وابسته اند.

بدون توجه به زیر ساخت های ارتباطی قوی، محیط حقوقی مناسب، تامین امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد آزاد، توسعه سواد اطلاعاتی شهروندان، بافت فیزیکی مناسب و سایر شرایط لازم به منظور ایجاد و توسعه خدمات شهری و همچنین فرهنگ استفاده صحیح، میسر نیست.

ایجاد و پیاده‌سازی هر شهر الکترونیکی می تواند مزایای بیشماری را برای شهروندان و حتی دولت‌ها داشته باشد که از عمده این مزایا می توان به

چند مورد زیر اشاره کرد:

ـ افزایش بهره وری در ارائه خدمات شهری به دلیل حذف محدودیت های زمانی

ـ حذف بوروکراسی و ارائه خدمات یک مرحله ای (One – Step) به شهروندان

ـ اطلاع رسانی دقیق و کامل و توسعه سواد اطلاعاتی که منجر به ارتقای فرهنگ جامعه خواهد شد

ـ افزایش نقش مشارکتی مردم در تصمیم سازی های شهری و کشوری

ـ امکان نظارت دقیق بر عملکرد سازمان ها و افراد

ـ ارتباط بهتر سازمان ها و ارگان‌های مختلف شهری

موانع موجود در تحقق شهر الکترونیکی

در فرایند تحقق شهر الکترونیکی چالش های اساسی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع آنها برنامه ریزی های لازم صورت گیرد. که به

برخی از این موارد اشاره می کنیم.

ـ فقدان نیروی ماهر و متخصص کافی برای اداره شهر الکترونیکی

ـ لزوم سرمایه‌گذاری قابل توجه برای به روز کردن اطلاعات

ـ فقدان نرم افزارهای لازم و یا عدم کارآیی آن ها

ـ عدم دستری کافی و کیفی مردم به اینترنت

ـ نگرانی امنیتی که در رابطه با اطلاعاتی که از طریق شبکه در دسترس است

ـ امکان ایجاد ناهنجارهای فرهنگی در جوامع به علت نفوذ فرهنگ های دیگر

ارائه مدل پیشنهادی جهت پیاده‌سازی شهر الکترونیکی

با توجه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شرایط خاص حاکم بر آن، اجرای شهر الکترونیکی و پیاده سازی مرحله‌ای آن، دقت عمل و برنامه ریزی خاصی را می طلبد. در بسیاری از عملیات صنعتی و اجرائی و برخی از پروژه‌های عملی در قالب استانداردهای جهانی از مدل چرخه دمینگ

استفاده می شود. این مدل از چهار مرحله تشکیل شده که عبارتنند از :

۱. طراحی و برنامه‌ریزی

۲. اجرا

۳. بازرسی و کنترل

۴. اقدام اصلاحی

مقاله در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات فارسی
مقاله در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات فارسی

خدمات یک شهر الکترونیکی

طی بررسی های که در مورد شهرهای الکترونیکی جهان شده دامنه خدماتی که می تواند توسط این دو سیستم ارائه شوند در سه مقوله زیر می گنجد:

ـ خدمات مرتبط با زندگی شهروندان

ـ خدمات تجاری شهر

ـ خدمات اطلاع‌رسانی و توریستی

ـ یک نمودار از درصد خدمات ارائه شده در چند شهر الکترونیکی

شهرهای الکترونیکی برتر جهان

با توجه به رشد و توسعه شگرف فناوری اطلاعات، شهرهای بیشتری در جهان به جرگه شهرهای الکترونیکی پیوسته‌اند. هر چند بیشتر این شهرها در کشورهای توسعه یافته شکل می ‌گیرند اما به نوبه خود به عنوان عامل محرکی جهت ایجاد اینچنین شهرهایی در سایر کشورها محسوب می‌شوند. تقسیم بندی شهرهای الکترونیکی می‌تواندبه دو صورت زیر باشد.

شهرهایی که در آنها توسعه شهر الکترونیکی به عنوان بستر فناوری اطلاعات تلقی می شود و شهرهایی که توسعه شهرهای الکترونیکی با هدف استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات مطلوب شهری به شهروندان صورت می گیرد.

برترین شهر الکترونیکی جهان سئول (کره جنوبی ) می باشد که ۵۰۰ نوع خدمات آنلاین در این شهر ارائه می شود. راه‌اندازی این شهر، آلودگی هوا ، ترافیک ، مصرف سوخت و تصادفات رانندگی را در این شهر ده میلیون نفری به شدت کاهش داده است. همه تاکسی ها و بیشتر خودروها در شهر به نقشه الکترونیکی مجهزند و با شناسایی وضع خیابان‌ها و شرایط ترافیکی مسیر مناسب را انتخاب می کنند. از هر پنج خانوار کره‌ای در شهر سئول چهار خانواده به اینترنت با پهنای بند بسیار بالا دسترسی دارند و از هر ده شهروند سئول ۹ نفر صاحب تلفن همراه هستند. امکان تماشای برنامه های

تلویزیونی از طریق تلفن همراه و داخل خودروها در سئول از سال‌ها قبل فراهم شده است.

شهرهای توکیو ، سیدنی ، میلان ، لندن ، هلسینکی ، کپنهاک ، دوبی و دوبلین نیز از جمله شهرهای الکترونیکی جهان می باشند. در ایران نیز شهرهای کیش ، مشهد ، تهران ، اصفهان ، بم ، تبریز ، شیراز ، کرمان ، یزد ، بهشهر و سیرجان و اراک نیز اقدام به الکترونیکی شدن نموده اند.

چرا وجود شهر های الکترونیک اهمیت دارد ؟

حرکت به سمت شهرهای الکترونیک با توجه به افزایش جمعیت و تغییر ساختار روابط بین افراد امری اجتناب ناپذبر است. شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک با توجه به اینکه بخشی از پروژه دولت الکترونیک می باشد و از منظر برخی صاحب نظران نقطه آغاز دولت الکترونبک می باشد بسبار مهم و بکی از ارکان اصلی دولت الکترونیک است. به دلیل اینکه جهان به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود ما نیز برای تعاملات و ادامه حیات اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی و…خویش ناگزیر به پیوستن به این جریان می باشیم و این امر بدون داشتن شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک تقریبا” محال و غیرممکن است.

حقوق شهروندان در شهرهای الکترونیکی

در عصر اطلاعات و متناسب با اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله و با تلاش

روزافزون دولت و تمامی آحاد جامعه برای شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی و

جامعه دانش پایه، به سمت کشوری حرکت می‌کنیم که در آن، مفهوم

شهروندان به افرادی اطلاق می‌گردد که مسئولیت‌پذیر، پاسخگو و فعال،

کمک‌دهنده و دارای نقشی مؤثر در فرآیند توسعه ملی بوده و منفعل، ساکن و

مددجو نباشند. از این رو حصول اطمینان از کاربرد فناوری اطلاعات در

همه ابعاد زندگی و سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجب تحولی بزرگ

در شیوه زندگی، کار و فعالیت آنها و از حقوق اساسی هر شهروندی به حساب می‌آید.

در چنین جامعه‌ای، توانمندی شهروندان در پردازش، ذخیره، انتقال، تولید و

به‌کارگیری داده، اطلاعات و دانش از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. در

سایه تحقق حقوق ملت در چنین جامعه‌ای، افراد شایسته، با مهارت، دارای

شوق و انگیزش، پاسخگو و نوآور می‌تواند در ارتقاء سطح کیفیت زندگی

فردی و اجتماعی یک شهر و حتی کشور وظایف بزرگی را به عهده می‌گیرد.

این‌گونه شهروندان قادرند در بازار جهانی فعالیت نموده و به مبادله ثروت و

دانش خود به دور از هر‌گونه محدودیت جغرافیایی، فیزیکی و اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان

و در هر مکانی مشغول شده و شکل‌دهنده اقتصادی متنوع، توأم با افزایش قدرت رقابت باشند.

جامعه‌ای که در آن با رعایت حقوق و قوانین الکترونیکی حاکم بر فضای دیجیتال،

قدرت جذب دانش و استعداد از اقصی نقاط جهان نیز امکان پذیر

می‌گردد. از این رو دسترسی به جامعه اطلاعاتی در سطح ملی و منطقه‌ای و توسعه

دولت الکترونیکی با ایجاد شهر های الکترونیک و کاهش زمان و

هزینه ارائه خدمات به شهروندان نیازمند فراهم آوردن فرصت‌های برابر، عادلانه و امن

اطلاعاتی برای همه شهروندان توام با رعایت حقوق فردی و اجتماعی آنان است.

زندگی در شهر الکترونیکی، مطالعه و افزایش اطلاعات و مهارت‌های تک تک

شهروندان و به خصوص والدین و خانواده‌ها را می‌طلبد، چرا که این

خانواده‌ها هستند که نهایتا به عنوان کاربران سیستم در جهت تامین نیازهای خدماتی

خود به سایتها و پورتال‌های شهر الکترونیک مراجعه می‌کنند.

تدوین و اجرای قوانین و مقررات شهرهای الکترونیکی

جهت برپایی و ایجاد شهر الکترونیک، علاوه بر تدوین و اجرای قوانینی مناسب در جهت تحقق دولت الکترونیک،

لازم است قوانین ویژه‌ای خصوصا در جهت رعایت استاندارهای امنیتی تدوین و تنظیم گردد.

به طوری که متناسب با نیازها و ویژگی‌های هر شهر الکترونیک ارائه شده باشد. این قوانین و مقررات

از سوی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است.

رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعات در شهرهای الکترونیکی چگونه است؟

مزایای الکترونیکی شدن از جمله سرعت و دقت بالاتر و کاهش هزینه‌های سربار،

باعث گسترش شهرهای الکترونیک شده است. در مقایسه با زندگی

کنونی، یک شهروند الکترونیک از سطح رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار است.

مقاله در مورد فناوری اطلاعات فارسی
مقاله در مورد فناوری اطلاعات فارسی

مقوله امنیت در شهر الکترونیک

همان‌گونه که می‌دانیم در یک شهر الکترونیک که ثمره توسعه دنیای اطلاعات است،

کلیه مراکز دولتی و خصوصی با استفاده از فناوری اطلاعات و

ارتباطات و از طریق شبکه‌های متعدد با هم در ارتباط می‌باشند تا بدین وسیله

امکان انجام فعالیتهای بانکی، تبادلات مالی و تجاری، بهداشتی،

آموزشی و خدماتی را به صورت الکترونیک و برخط برای تمامی شهروندان در کلیه

اوقات شبانه‌روز فراهم آورند. این مهم زمانی تحقق مییابد که اطلاعات

به صورت مطمئن، با صحت و سقم کامل و با حفظ امنیت و محرمانگی منتقل،

نگهداری و یا در دسترس افراد قرار گیرد. از آنجا که مسئولیت بخش

عمده‌ای از زیرساخت‌ها و سیاست‌ها و بررسی مسائل امنیتی در شهر الکترونیک،

وابسته به دولت‌ها است، لذا این امر در جهت تحقق دولت الکترونیک

نیاز به توجه و تدابیر ویژه‌ای دارد.

خوشبختانه اهمیت مقوله امنیت در فضای الکترونیکی تا جایی است که در سند راهبردی پیشنهادی

نظام جامع فناوری اطلاعات کشور نیز به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم، بدان پرداخته شده است.

نتیجه گیری در مورد مقاله فناوری اطلاعات :

از هم گسیختگی مدیریت خدمات شهری و ناهماهنگی نهادها از جمله مشکلاتی است

که موجب استفاده نشدن سرمایه‌ها به طور مناسب می‌شود.

در این میان مولفه‌هایی مانند ساخت و ساز، جمعیت، اشتغال، کار و گردش

خدمات از مواردی است که تزاحم‌های فراوانی را میان یکدیگر به وجود

آورده‌اند که ترافیک بهترین ویژگی گسیختگی، تزاحم و ترافیک در تهران است

چرا که تا کنون هیچ واحد جامعی برای توسعه تهران عملی نشده است و

بعضا بسیاری از سرمایه‌گذاری ها به علت گسیختگی به هدر می‌رود.

به عقیده کارشناسان برای توسعه‌ی شهری پایدار، چالش‌های آن نیازمند محیط زیست مناسب،

حفظ زیرساختها، ایجاد فرصتهای اشتغال، کاهش حجم ترافیک است که در این میان فناوری اطلاعات  می‌تواند

کلیه خدمات را در فضای مجازی توسعه دهد و با ایجاد طرح جامع، هماهنگی بین زیرساخت‌ها

و خدمات‌رسانی، تصمیم گیری جامع، ترویج دانش و نهایتا

توسعه اشتغال ارزش افزا، را به دنبال داشته باشد. فن‌آوری اطلاعات می‌تواند موجب اثر بخشی

بیشتر در شهر، مشارکت بهتر در برنامه ریزی، افزایش

تقاضای برای دانش و مهارت‌های ICT بالا بردن سطح ابتکارات تکنولوژیکی و اجتماعی شود؛

در هر حال با توسعه‌ی سازمان‌های مجازی، مدیریت به

عنوان یکی از کلیدی‌ترین عناصر توسعه، با تحولاتی ژرف مواجه شده و دستاوردهای

فراوانی را برای سازمان‌ها در بر داشته است، توان فوق‌العاده‌ی

فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در انباشت و مدیریت اطلاعات و تحلیل محتوای آن‌ها،

توانمندی مدیران را در تصمیم‌گیری‌های کلان و راهبری سازمان گسترش داده است.

مقاله در مورد فناوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *